בין אקדמיה לשדה – פרקטיקום בלוטם 2016

בין אקדמיה לשדה – פרקטיקום בלוטם 2016

קול קורא להגשת מועמדות לפרקטיקום

קול קורא להגשת מועמדות לפרקטיקום לפרטים נוספים והרשמה
משיתוף ציבור – למעורבות אחראית

משיתוף ציבור – למעורבות אחראית

קורס בנושא שיתוף הציבור – מכון התקנים הישראלי

קורס בנושא שיתוף הציבור – מכון התקנים הישראלי  לפרטים נוספים והרשמה