הכשרת חברי דירקטוריון בתאגידים ציבוריים ומוניציפאליים

הכשרת חברי דירקטוריון בתאגידים ציבוריים ומוניציפאליים

השתלמות של מכון התקנים הישראלי, הקורס בניהול עופר לוי

השתלמות של מכון התקנים הישראלי, הקורס בניהול עופר לוילהרשמה ופרטים נוספים
סדנא להובלת תהליכי שיתוף הציבור

סדנא להובלת תהליכי שיתוף הציבור

השתלמות של מכון התקנים הישראלי, בהנחיית גידי פייטן

השתלמות של מכון התקנים הישראלי, בהנחיית גידי פייטןלהרשמה ופרטים נוספים