קורס הכשרת מנחי קבוצות בארגונים

קורס הכשרת מנחי קבוצות בארגונים

בשיתוף המסלול האקדמי המכללה למינהל

בשיתוף המסלול האקדמי המכללה למינהללפרטים נוספים
"הברומטר" - סקר אקלים צוותי

"הברומטר" - סקר אקלים צוותי

כלי חדשני למדידת אקלים ביחידה

כלי חדשני למדידת אקלים ביחידהלמד עוד על המוצר דרך סיפור הלקוח