סקרים ארגוניים 2016

סקרים ארגוניים 2016

כיצד ניתן להשתמש בסקר ככלי ניהולי לצמיחה?

כיצד ניתן להשתמש בסקר ככלי ניהולי לצמיחה?למצגת מפגש הלמידה שנערך בנושא
קורסי ניהול מקצועיים: ניהול ידע, ניהול איכות, ניהול אנרגיה, ניהול חווית לקוח ועוד...

קורסי ניהול מקצועיים: ניהול ידע, ניהול איכות, ניהול אנרגיה, ניהול חווית לקוח ועוד...

מרכז ההדרכה של לוטם במכון התקנים הישראלי

מרכז ההדרכה של לוטם במכון התקנים הישראלילהרשמה ופרטים נוספים