מפגש למידה בנושא הערכת ביצועים 28.10

מפגש למידה בנושא הערכת ביצועים 28.10

מעצבים תהליכי הערכת ביצועים משמעותיים וחדשניים

מעצבים תהליכי הערכת ביצועים משמעותיים וחדשנייםלפרטים נוספים
"הברומטר" - סקר אקלים צוותי

"הברומטר" - סקר אקלים צוותי

כלי חדשני למדידת אקלים ביחידה

כלי חדשני למדידת אקלים ביחידהלמד עוד על המוצר דרך סיפור הלקוח