פרקטיקום לוטם 2016-17 יוצא לדרך!

פרקטיקום לוטם 2016-17 יוצא לדרך!

הזמנה ליום פתוח והרשמה לתוכנית

הזמנה ליום פתוח והרשמה לתוכניתלפרטים נוספים
קורסי ניהול מקצועיים: ניהול ידע, ניהול איכות, ניהול אנרגיה, ניהול חווית לקוח ועוד...

קורסי ניהול מקצועיים: ניהול ידע, ניהול איכות, ניהול אנרגיה, ניהול חווית לקוח ועוד...

מרכז ההדרכה של לוטם במכון התקנים הישראלי

מרכז ההדרכה של לוטם במכון התקנים הישראלילהרשמה ופרטים נוספים